การทำ Passport ให้เด็กที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี

การทำ Passport ให้เด็กที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี

สำหรับครอบครัวที่กำลังจะไปต่างประเทศแต่ต้องพาลูกเล็ก ๆไปด้วย คงต้องกังวลว่าจะพาลูกไปทำพาสปอร์ตนั้นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งวันนี้จะบอกขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่เอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาจะต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขตก่อน และสำเนาการรับรองความถูกต้องจากอำเภอหรือเขตที่แสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ หากชื่อในบัตรประชาชนกับชื่อในบัตรสูติบัตรไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและหลักฐานการจัดทะเบียนสมรสใหม่มาเพื่อเป็นหลักฐานแสดงด้วย หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ต้องได้รับสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขต เอกสารอื่น ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล เอกสารการรับรองบุตร เอกสารบุตรบุญธรรม ค่าธรรมเนียมมีราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ข้อควรปฏิบัติในวันที่มายื่นเรื่องขอทำพาสปอร์ต             นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงให้ครบถ้วน หากเอกสารที่นำมาไม่ครบถ้วนจะต้องนำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงในวันรับเล่ม ซึ่งการรับเล่มก็จะล่าช้าขึ้นไปอีก เพราะเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลจากเอกสารที่นำมาเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบถ้วน ขั้นตอนในการยื่นขอทำพาสปอร์ตใหม่ รับบัตรคิว ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เก็บข้อมูลต่าง ๆเช่น วัดส่วนสูง แสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปใบหน้า แจ้งว่าต้องการรับรับทางใด เช่นมารับเอง หรือรับทางไปรษณีย์ ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หากส่งทางไปรษณีย์เสียค่าส่งเพิ่ม 40 บาท

Read More
วิธีรับมือกับการอาการ Jet Lag

วิธีรับมือกับการอาการ Jet Lag

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะถ้าได้ไปในโซนยุโรปหรืออเมริกา เพราะได้เจอกับบรรยากาศใหม่ ๆสถานที่ใหม่ ๆสภาพอากาศใหม่ ๆและผู้คนที่อยู่ในประเทศ ซึ่งเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ไกล ๆเช่นโซนยุโรปหรืออเมริกา การนั่งเครื่องบินเป็นระยะเวลานาน ๆจึงทำให้เกิดอาการเจ็ท แล็ค ได้ ซึ่งอาการเจ็ท แล็คคืออะไร อาการเจ็ท แล็คคืออาการที่ปรับตัวไม่ทันกับโซนเวลาใหม่ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ซึ่งวิธีป้องกันและรับมือก็มีดังนี้ ออกกำลังกายและพยายามปรับตัวให้เข้ากับโซนเวลาใหม่             วิธีที่ดีและได้ผลเสมอก็คือการออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและขับสารเอนโดรฟินสารแห่งความสุขออกมา เมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถจะรับมือและสามารถช่วยปรับตัวได้ การปรับตัวให้เช้ากับโซนเวลาหากเรารู้ว่าจุดหมายที่เราจะไปมีโซนเวลาประมาณไหน ก็ให้ลองปรับเปลี่ยนตารางการใช้ชีวิตก่อนเดินทางสักสองหรือสามวัน ค่อย ๆปรับตัวพยายามอย่าเครียด ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องและยืดเส้นยืดสายบ้าง การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน และนอกจากจะงดการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ควรดื่มน้ำให้มาก ๆเพื่อให้ร่างกายชุ่มชื้นและยังช่วยลดความกดดันของอากาศอีกด้วย เมื่ออยู่บนเครื่องบินนาน ๆไม่ควรนั่งหรือนอนเฉย ๆควรขยับร่างกาย ยืดเส้นยืดสายเพื่อให้มีความกระปรี้กระเปร่า และป้องกันอาการล้า   สูดอากาศบริสุทธิ์เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง             หลังจากที่ลงเครื่อง หากเกิดอาการ เจ็ท แล็ค การสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน เพราะจะช่วยให้เกิดอาการตื่นตัว และค่อย ๆปรับตัวกับโซนเวลาใหม่

Read More

ตั๋วเครื่องบินแบบ E-Ticket

ตั๋ว Electronic Ticket หรือที่เรียกว่า E-Ticket เป็นตั๋วเครื่องบินที่สายการบินได้นำมาบริการให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาในด้านของการบริการต่าง ๆ ช่วยลดความยุ่งยากในการถือตั๋วของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนสายการบินก็ได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนลง ส่วนรายละเอียดในตั๋ว E-ticket นั้นจะระบุรายละเอียดของลูกค้าหรือผู้โดยสารเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งหมายเลขการจอง ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์แล้วตรวจสอบ E-mail เพื่อตรวจสอบเอกสารการการยืนยันการจอง ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วสั่ง Print ออกมา จากนั้นนำไป Check in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินตามปกติ เพราะการซื้อตั๋ว E-Ticket นั้นข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบและทำการสำรองที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว   ตั๋วเครื่องบินกับการจองบนระบบออนไลน์ ปัจจุบันการจองตั๋วเครื่องบินบนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ เป็นที่นิยม เพราะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินถึงที่สนามบิน การจองก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงคุณใส่ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ข้อมูลการเดินทางโดยระบุวันที่ จำนวนผู้โดยสาร และสถานที่ที่ต้องการจะไป ทำการค้นหา หลังจากนั้นจะแสดงสายการบินที่มีข้อมูลการบิน ที่ตรงตามที่คุณกำหนด ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดแบบ Real Time และเมื่อเจอสายการบินที่ต้องการแล้วก็ทำการกดจอง สักพักจะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมา เพื่อแจ้งการยืนยันการจองและวิธีการชำระเงิน…

Read More