ตั๋วเครื่องบินแบบ E-Ticket

ตั๋ว Electronic Ticket หรือที่เรียกว่า E-Ticket เป็นตั๋วเครื่องบินที่สายการบินได้นำมาบริการให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาในด้านของการบริการต่าง ๆ ช่วยลดความยุ่งยากในการถือตั๋วของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนสายการบินก็ได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนลง ส่วนรายละเอียดในตั๋ว E-ticket นั้นจะระบุรายละเอียดของลูกค้าหรือผู้โดยสารเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งหมายเลขการจอง ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์แล้วตรวจสอบ E-mail เพื่อตรวจสอบเอกสารการการยืนยันการจอง ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วสั่ง Print ออกมา จากนั้นนำไป Check in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินตามปกติ เพราะการซื้อตั๋ว E-Ticket นั้นข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบและทำการสำรองที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว   ตั๋วเครื่องบินกับการจองบนระบบออนไลน์ ปัจจุบันการจองตั๋วเครื่องบินบนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ เป็นที่นิยม เพราะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินถึงที่สนามบิน การจองก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงคุณใส่ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ข้อมูลการเดินทางโดยระบุวันที่ จำนวนผู้โดยสาร และสถานที่ที่ต้องการจะไป ทำการค้นหา หลังจากนั้นจะแสดงสายการบินที่มีข้อมูลการบิน ที่ตรงตามที่คุณกำหนด ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดแบบ Real Time และเมื่อเจอสายการบินที่ต้องการแล้วก็ทำการกดจอง สักพักจะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมา เพื่อแจ้งการยืนยันการจองและวิธีการชำระเงิน…

Read More